Câu hỏi:

21/07/2022 164

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Nito là thành phần của protein, axit nucleic khi thiếu nito cây còi cọc lá có màu vàng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 395

Câu 2:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 218

Câu 3:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 191

Câu 4:

Có những biện pháp nào để tăng năng suất cây trồng? Nêu cơ sở khoa học của từng biện pháp.

Xem đáp án » 21/07/2022 168

Câu 5:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 142

Câu 6:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 137

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK