Câu hỏi:

21/07/2022 142

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1: Dùng kéo cắt nhỏ mẫu lá xanh đã chuẩn bị (sau khi đã loại bỏ cuống lá và gân lá).

Bước 2: Cho các mẫu lá đã cắt vào hai cốc đã ghi nhãn (đối chứng hoặc thí nghiệm) với lượng tương đương. Bước 3: Đong một lượng cồn bằng lượng nước đối chứng rồi rót cồn vào cốc thí nghiệm, rót nước vào cốc đối chứng (ngập mẫu lá). Để hai cốc thí nghiệm trong thời gian 20-25 phút.

Bước 4: Chiết dịch trong mỗi cốc ra và quan sát.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 395

Câu 2:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 218

Câu 3:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 191

Câu 4:

Có những biện pháp nào để tăng năng suất cây trồng? Nêu cơ sở khoa học của từng biện pháp.

Xem đáp án » 21/07/2022 168

Câu 5:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 163

Câu 6:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 137

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK