Câu hỏi:

21/07/2022 330

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Những thực vật C4 gồm có mía, ngô, cỏ lồng vực.

A. là nhóm C3

C. là thực vật CAM

B. sai, lúa là cấy C3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 154

Câu 2:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 142

Câu 3:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 119

Câu 4:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 118

Câu 5:

Năng suất sinh học là

Xem đáp án » 21/07/2022 112

Câu 6:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 107

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK