Câu hỏi:

21/07/2022 103

Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mạch gỗ của cây được cấu tạo bởi quản bào và mạch ống
Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào là (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 329

Câu 2:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 154

Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 139

Câu 4:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 118

Câu 5:

Năng suất sinh học là

Xem đáp án » 21/07/2022 111

Câu 6:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 111

Câu 7:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 107

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK