Câu hỏi:

21/07/2022 50

Lá cây có màu xanh lục vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Lá có màu xanh lục vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục làm ánh sáng này phản chiếu lại mắt ta làm ta thấy lá có màu xanh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 329

Câu 2:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 154

Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 141

Câu 4:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 118

Câu 5:

Năng suất sinh học là

Xem đáp án » 21/07/2022 112

Câu 6:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 111

Câu 7:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 107

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK