Câu hỏi:

21/07/2022 193

Năng suất sinh học là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 3,121

Câu 2:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 760

Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 685

Câu 4:

Bào quan nào sau đây thực hiện chức năng hô hấp?

Xem đáp án » 21/07/2022 500

Câu 5:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 485

Câu 6:

Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào là

Xem đáp án » 21/07/2022 399

Câu 7:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 397

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900