Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 3)

  • 3767 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Áp suất rễ là

Xem đáp án

Đáp án B

Áp suất rễ là lực đẩy nước từ rễ lên thân.

Câu 2:

Trong các đặc điểm của hai con đường xâm nhập của ion khoáng vào mạch gỗ của rễ, đặc điểm nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu sai là C, Con đường tế bào chất vận chuyển chậm, có tính chọn lọc.

Câu 3:

Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì ?

Xem đáp án

Đáp án B

Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con để hút được nhiều nước và muối khoáng cho cây.

Câu 4:

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án C

Quá trình cố định nitơ khí quyển xảy ra trong điều kiện kị khí.

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây đúng với thủy tức?

Xem đáp án

Đáp án C

Thuỷ tức cơ cơ quan tiêu hoá dạng túi.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận