Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 16)

  • 3776 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tiêu hóa ở động vật là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Tiêu hoá không trực tiếp tạo ra năng lượng, năng lượng được giải phóng trong quá trình hô hấp tế bào

Câu 2:

Nước và ion khoáng được vận chuyển theo dòng mạch

Xem đáp án

Đáp án D

Nước và ion khoáng được vận chuyển trong mạch gỗ


Câu 3:

Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin (C3) là

Xem đáp án

Đáp án A

Chu trình Calvin hay còn gọi là chu trình C3 có sản phẩm ổn định đầu tiên là 1 hợp chất 3C: axít photphoglixêric.

Câu 4:

Trong cấu tạo ống tiêu hóa của chim, diều là một phần của

Xem đáp án

Đáp án B

Trong cấu tạo ống tiêu hóa của chim, diều là một phần của dạ dày, phần này phình to chứa thức ăn

Câu 5:

Sự tổng hợp chất hữu ở thực vật CAM diễn ra vào thời điểm

Xem đáp án

Đáp án A

Sự tổng hợp chất hữu cơ được thực hiện vào ban ngày, khi đó khí khổng đóng để giảm thoát hơi nước


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận