Câu hỏi:

21/07/2022 112

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án D
Khi tế bào khí khổng trương nước thì (ảnh 1)

Khi tế bào khí khổng trương nước, thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo nên khí khổng mở ra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 332

Câu 2:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 157

Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 148

Câu 4:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 123

Câu 5:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 120

Câu 6:

Năng suất sinh học là

Xem đáp án » 21/07/2022 113

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK