Câu hỏi:

21/07/2022 87

Đặc điểm của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thực vật có dạ dày đơn khác động vật ăn thịt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Thú ăn thực vật có ruột tịt phát triển vì ở đó chứa nhiều VSV giúp cho quá trình tiêu hoá xenluloz

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,401

Câu 2:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 712

Câu 3:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 552

Câu 4:

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Xem đáp án » 21/07/2022 430

Câu 5:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 271

Câu 6:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án » 21/07/2022 175

Câu 7:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 169

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK