Câu hỏi:

21/07/2022 339

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

 Sự phóng điện trong cơn giông có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Xem đáp án » 21/07/2022 2,403

Câu 2:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 2,304

Câu 3:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,288

Câu 4:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,129

Câu 5:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 757

Câu 6:

Phân biệt các con đường hô hấp ở thực vật bằng cách điền vào bảng dưới đây.

Phân biệt các con đường hô hấp ở thực vật bằng cách điền vào bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/07/2022 737

Câu 7:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 426

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn