Câu hỏi:

21/07/2022 62

Quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học ở động vật ăn thực vật được thể hiện ở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sự tiêu hoá cơ học ở động vật ăn thực vật ở miệng, dạ dày

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,391

Câu 2:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 702

Câu 3:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 544

Câu 4:

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Xem đáp án » 21/07/2022 394

Câu 5:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 268

Câu 6:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án » 21/07/2022 170

Câu 7:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 163

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK