Đề thi Cuối kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

  • 1715 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 28 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

 Cho hình vẽ. Chọn khẳng định đúng

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận