Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3)

  • 528 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

28364 + 32486 = ?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 2:

Số nhỏ nhất trong các số sau là:

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Tìm x: x – 384 = 12689

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 5:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 35786, 35678, 37856, 38756

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Nguyễn Phương Hiền

Bình luận


Bình luận