4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

9 tháng trước

vi thi minh ngoc

K

6 tháng trước

Kiều Đức Anh

Bình luận


Bình luận

Duy Khắc
21:05 - 24/07/2021

s k lm đc

Nguyễn Mạnh
16:47 - 01/08/2021

1. nice to meet you again
2.she ís from malaysia.she is malaysian
3,4.what is hís name
5 where are they from
6 good morning!
7 what is his naton lity? he's japanese
8. sorry i'm late
9 mary is in the classroom now
10. 1 england 2 america 3canada 4 australia 5 janpan
26 CANADA; 27 FROM; 28 AGAIN; 29 AUSTRALIA; 30 WHAT; 31,32,33,34,35 CLASSROOM; 36 TIME 37 PUPIL 38 PRIMARY 39 CUONTRY

Bùi Nguyễn Phương Anh
10:22 - 12/12/2021

mấy câu trắc nhiệm thì làm được chơ câu đánh chữ vs ghép đáp án thì ko được

AN NGUYỄN THÀNH
07:40 - 22/12/2021

where are they from

AN NGUYỄN THÀNH
07:42 - 22/12/2021

good morning

AN NGUYỄN THÀNH
07:43 - 22/12/2021

sorry i'm late

AN NGUYỄN THÀNH
07:54 - 22/12/2021

26. CANADA

AN NGUYỄN THÀNH
07:55 - 22/12/2021

FROM

Nguyễn Thục Uyên
15:07 - 21/03/2022

Vẫn là không làm đc chỉ xem đc thui

Duy Khánh
21:03 - 13/04/2022

S H Q VJ OOI