Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address? có đáp án

  • 5603 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án còn lại đều chỉ quy mô của nơi ở: thành phố, thị trấn, tỉnh lị


Câu 2:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án A

Các đáp án còn lại đều là tính từ


Câu 3:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án còn lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ


Câu 4:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án còn lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ


Câu 5:

Choose the correct answer

Ha Noi is a big ............. in the north .

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Hà Nội là một thành phố lớn ở phía bắc.


4

Đánh giá trung bình

57%

29%

0%

14%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Tống Thị Hiền

vì tôi ko làm được phần cuối
h

2 năm trước

hai dang

2 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Tuấn Nguyễn

1 năm trước

Kim Thủy

P

1 năm trước

Phùng Thị Thu Ngân

D

8 tháng trước

Dym Pink

Bình luận


Bình luận

Tran Le Minh
20:58 - 08/09/2020

Hé lô

Tống Thị Hiền
20:58 - 26/09/2020

ko làm được

Phạm Thanh Hà
13:49 - 05/12/2021

mình làm được một ít thôi

Trần Thị Linh
12:55 - 12/12/2021

Không có đáp án

Bảo Ngân
18:32 - 15/12/2021

CÂU 12: WITH