Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you? có đáp án

  • 3154 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

 

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /e/


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

Xem đáp án

Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /ai/


Câu 4:

Chọn từ có trọng âm khác:

Xem đáp án

Đáp án D

Các đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2


Câu 5:

Chọn từ có trọng âm khác:

Xem đáp án

Đáp án B

Các đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 3.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

1 tháng trước

pi

okla lắm nhm phần tự luận kh lm được:>

Bình luận


Bình luận

Bảo Ngọc
17:30 - 28/07/2021

cau 4

Summer Summer
16:07 - 01/11/2021

mấy câu ko có tàng đấp án mong vietjach sửa lại nhé

nguyễn hoàng thảo my
08:43 - 04/12/2021

câu 11