Đề kháo sát chất lượng Toán 3 cực hay lần 1 (Đề 1)

  • 3844 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính.  135 + 452 là.

Xem đáp án

Đáp án B

B. 587


Câu 2:

Phép tính có kết quả bằng 147 là

Xem đáp án

Đáp án A
A. 5 x 3 + 132


Câu 3:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5dm 30cm = ... cm là:

Xem đáp án

Đáp án C

C. 530


Câu 4:

Có 24 chiếc cốc  chia đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc ?

Xem đáp án

Đáp án B

B. 6 chiếc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Hoàng Minh Quyên

D

1 năm trước

Dung Nguyenhuu

Bình luận


Bình luận