Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 4950 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kĩ thuật điện tử:

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên


Câu 2:

Kĩ thuật điện tử đảm nhiệm chức năng:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 3:

Công thức tính dung kháng là:

Xem đáp án

Đáp án D

XC = 1/2πfC


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì R tăng


Câu 5:

Công thức tính hệ số phẩm chất:

Xem đáp án

Đáp án C

Q=2fLrπ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận