Đề kiểm tra 15 phút Địa lí 11 Học kì 2 có đáp án - Đề 1

  • 395 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào không đúng với tình hình Liên bang Nga sau khi Liên bang Xô viết tan rã?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một trong những thành tựu quan trọng mà Liên bang Nga đạt được về mặt xã hội sau năm 2000 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Biểu hiện chứng tỏ Liên bang Nga từng là trụ cột trong Liên bang Xô viết là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Các ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Điều kiện nào thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận