Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

  • 3684 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận