Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 2495 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận