Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

  • 2487 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh cần phải có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân đều có quyền:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Một đất nước phát triển bền vững là một đất nuớc có sự phát triển liên tục về kinh tế, có sự ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ, cải thiện và có:

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận