Đề kiểm tra 45 phút Địa lí 11 Học kì 1 có đáp án - Đề 1

  • 788 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở các nước phát triển, lao động chủ yếu tập trung lớn trong ngành nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Khu vực nào sau đây có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Cuộc cách mạng khoa học xã hội và công nghệ hiện đại diễn ra từ

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận