Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 1)

  • 1593 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Rừng cây hai bên bờ sông được miêu tả như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Em hiểu từ “trường thành” trong đoạn văn trên là gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Tóm tắt nội dung đoạn văn trên bằng một câu.

Xem đáp án
Ví dụ: Khung cảnh dòng sông Năm Căn bao la, rộng lớn.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đoàn Thanh Tùng
23:07 - 11/04/2023

???

Đoàn Thanh Tùng
22:55 - 11/04/2023

bn là ai