Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 4)

  • 1609 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Những loài hoa rừng không tên tỏa ra mùi gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Vì sao người ta dễ sinh cơn buồn ngủ khi đi trong rừng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Em hãy chỉ ra câu văn trong bài có sử dụng hình ảnh so sánh.

Xem đáp án

- Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ.

- Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận