Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch sử 7 có đáp án - Đề 1

  • 1308 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Từ thế kỉ XVI, trong các thành thị Tây Âu, tổ chức phường hội dần dần được thay thế bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Sự kiện nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Sự kiện nào dưới đây đã châm ngòi cho phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu (thế kỉ XVI)?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận