Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch sử 7 có đáp án - Đề 1

  • 972 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Câu nói nổi tiếng “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay” là của nhà khoa học nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận