Đề kiểm tra giữa kì 1 Sử 11 CD có đáp án

  • 600 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII)?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tiền đề chính trị của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 5:

Rô-bốt đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân là

Xem đáp án
Đáp án: C

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vo Thao Vy
09:29 - 02/11/2023

sai tùm lum hết má ơi

Phương Thúy
19:08 - 02/11/2023

Nhật Bản bây giờ vẫn còn hoàng tộc mà

Tú Phương
15:48 - 14/12/2023

Câu một đáp án D mà?

hồ phước
16:14 - 24/12/2023

sai đủ thứ