Đề kiểm tra giữa kì 1 Sử 11 CTST có đáp án

  • 403 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lực lượng nào sau đây thuộc Đẳng cấp thứ nhất trong xã hội Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 2:

Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (thế kỉ XVIII) là

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 3:

Nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những tiền đề về xã hội của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

Xem đáp án
Đáp án: D

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận