Đề thi cuối học kì 1 Tiếng anh 7 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 415 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Listen. Circle the best response.

Xem đáp án

Đáp án b


Câu 2:

Listen. Circle the best response.

Xem đáp án

Đáp án b


Câu 3:

Listen. Circle the best response.

Xem đáp án

Đáp án a


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận