Đề thi cuối học kì 1 Tiếng anh 7 CTST có đáp án (Đề 1)

  • 670 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Listen to a talk about photography. Choose the correct answer, A, B or C.

What does the speaker talk about photography?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

When did the speaker begin taking photos?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

What did he like to take photos of?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

What kinds of camera are being used now?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

What does he say about photographers?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận