Đề thi cuối học kì 1 Vật lí 10 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 1744 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung của môn Vật Lí trong nhà trường phổ thông là 

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Trong nhà trường phổ thông, học tập môn Vật lí sẽ giúp bạn có những kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về: mô hình hệ vật lí, năng lượng và sóng, lực và trường.


Câu 2:

Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

A, B, C – đúng vì phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. Phép phân tích lực tuân theo quy tắc hình bình hành.

Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

D – sai vì đây là phép tổng hợp lực.


Câu 3:

Ta cần tác dụng một moment ngẫu lực 12 N.m để làm quay bánh xe như Hình 14.8. Xác định độ lớn lực tác dụng vào bánh xe ở Hình 14.8a và Hình 14.8b. Từ đó, hãy cho biết trường hợp nào sẽ có lợi hơn về lực.

 Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Hình 14.8a: Độ lớn lực tác dụng: F1 = F2 = Md=120,4=30N

Hình 14.8b: Độ lớn lực tác dụng: F1=F2=Md=120,23=52N

Vậy, tác dụng ngẫu lực vào vị trí như ở Hình 14.8a để có lợi hơn về lực.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng về sai số tỉ đối:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Công thức tính sai số tỉ đối là: δA=ΔAA¯x100%.


Câu 5:

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F  của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức: (ảnh 1)

Áp dụng công thức tính đường chéo của hình bình hành ta có:

- Nếu 2 lực hợp với nhau góc α bất kì thì F=F12+F22+2F1F2cosα

- Nếu 2 lực cùng phương, ngược chiều (α = 180o) thì Fmin=F1F2

- Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều (α = 0o) thì Fmax=F1+F2

Vì 0o ≤ α ≤ 180o F1F2FF1+F2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận