Đề thi cuối học kì 1 Vật lí 10 Cánh diều có đáp án (Đề 2)

  • 1748 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thứ tự các bước đúng trong phương pháp tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Thứ tự các bước đúng trong phương pháp tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:

Bước 1: Quan sát, suy luận.

Bước 2: Đề xuất vấn đề.

Bước 3: Hình thành giả thuyết.

Bước 4: Kiểm tra giả thuyết.

Bước 5: Rút ra kết luận.


Câu 2:

Bảng ghi thời gian rơi của một vật giữa hai điểm cố định

Thời gian rơi

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

0,345

0,346

0,342

0,343

Sai số tuyệt đối trung bình của thời gian rơi là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Giá trị trung bình: t¯=t1+t2+t3+t44=0,344

Sai số tuyệt đối trung bình:

Δt¯=Δt1+Δt2+Δt3+Δt44

=0,3440,345+0,3440,346+0,3440,342+0,3440,3434=0,0015


Câu 3:

Tốc độ trung bình là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

A – đúng. Tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng, đặc trưng cho độ nhanh, chậm của chuyển động.

B – sai vì đây là công thức của vận tốc.

C – sai vì tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng.

D – sai vì đây là khái niệm tốc độ tức thời.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vân Đào
13:38 - 31/12/2022

Câu 1 đáp án là B

Vân Đào
13:25 - 31/12/2022

Nhầm ạ
Câu 2 đáp án B

Vân Đào
13:38 - 31/12/2022

Nhầm ạ
Câu 2 đáp án B