Đề thi cuối học kì 2 Lịch sử 10 Cánh Diều - Đề 01 có đáp án

  • 1242 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Văn minh Đại Việt còn có tên gọi khác

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cho đến nay, quốc hiệu tồn tại lâu dài nhất của Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc từ nền văn minh Ấn Độ các thành tựu về

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nền văn minh Đại Việt không được hình thành từ cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Đầu thế kỉ X là giai đoạn văn minh Đại Việt

Xem đáp án

Đáp án D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

p

3 tuần trước

phương anh

Bình luận


Bình luận

Ninh Phong Khánh
12:57 - 10/05/2023

Ngu