Đề thi cuối học kì 2 Lịch sử 10 Cánh Diều - Đề 02 có đáp án

  • 1243 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Nguyễn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các dân tộc ở Việt Nam hiện nay được xếp vào bao nhiêu nhóm ngữ hệ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ nền văn minh nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

p

3 tuần trước

phương anh

Bình luận


Bình luận

Vân Đào
15:34 - 15/05/2023

5 nhóm ngữ hệ mà