Đề thi cuối học kì 2 Lịch sử 10 KNTT - Đề 01 có đáp án

  • 2444 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều xây dựng bộ máy nhà nước theo thể chế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới triều Lê sơ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian của người Việt không có tín ngưỡng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tác phẩm sử học nổi tiếng được biên soạn dưới thời Trần là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Việc nhà vua đích thân thực hiện nghi lễ Tịch điền và làm lễ tế để cầu mưa thuận gió hòa đã thể hiện chính sách nào của nhà nước phong kiến Đại Việt?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Lan
16:42 - 02/04/2023

câu 4 đáp án là B chứ

Ngoc Huynh
08:00 - 07/05/2023

thời Trần là Đại Việt Sử ký