Đề thi giữa học kì 1 Tiếng anh 7 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 539 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

How often does she practice the piano?

Xem đáp án

Đáp án c


Câu 3:

Conversation 2.

What does Mr. Smith look like?

Xem đáp án

Đáp án a


Câu 4:

Is Mr. Smith wearing a jacket?

Xem đáp án

Đáp án a


Câu 5:

Conversation 3.

What did the boy do on his trip?

Xem đáp án

Đáp án b


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận