Đề thi giữa học kì 2 Lịch sử 10 KNTT - Đề 01 có đáp án

  • 1104 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á có điểm gì đặc biệt?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Những tôn giáo nào của Ấn Độ được du nhập vào Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của biển đối với các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Sự đa dạng về cư dân, tộc người ở Đông Nam Á đã

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận