Đề thi giữa kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 2352 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông tin:

Xem đáp án

Đáp án A

Đi xa bằng sóng vô tuyến điện


Câu 2:

Thông tin được truyền đi xa trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 4:

Sơ đồ khối phần thu thông tin có khối:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 5:

Khối nào không thuộc phần phát thông tin?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhận thông tin


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận