Đề thi giữa kì 2 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 3624 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng người đó

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Quyền học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận