Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)

  • 3899 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi dùng Tirixo cần quan tâm đến số liệu kĩ thuật nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 4:

Triac được cực nào điều khiển?

Xem đáp án

Đáp án C

G


Câu 5:

Điac được kích mở bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án D

Nâng cao điện áp đặt vào A1, A2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận