Đề thi Học kì 1 GDCD 12 (có đáp án - Đề 4)

  • 6712 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 5:

Yếu tố nào tạo nên nội dung của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vu Hieu Nguyen
21:42 - 12/12/2021

Đáp án C, baka