Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 2562 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Lưới điện:

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án khác


Câu 5:

Sơ đồ lưới điện trình bày:

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận