Đề thi Học kì 2 Địa Lí 8 (Đề 1)

  • 3219 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta bắt đầu từ năm nào?

Xem đáp án

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm 1986.

Chọn: D.


Câu 2:

Vùng đất của nước ta là vùng:

Xem đáp án

Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ, bao gồm toàn bộ phần lục địa và các đảo thuộc chủ quyền quốc gia.

Chọn: B.


Câu 3:

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là:

Xem đáp án

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là hướng Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) và hướng Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

Chọn: A.


Câu 4:

Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?

Xem đáp án

Dãy Hoàng Liên Sơn được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương và là dãy núi cao nhất nước ta nằm ở vùng Tây Bắc.

Chọn: D.


Câu 5:

Khí hậu nước ta chia thành:

Xem đáp án

Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió. Mùa hạ có sự hoạt động của rõ mùa Tây Nam, mùa động có sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

Chọn: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

AOC Máy Tính

Bình luận


Bình luận