Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án (Đề 1)

  • 1159 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động?

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5:

Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

Xem đáp án
Đáp án D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận