Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án (Đề 3)

  • 1145 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Căn cứ để phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động đó là

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3:

Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây?

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4:

Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5:

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Xem đáp án
Đáp án A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận