Đề thi Học kì 2 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 3814 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đt Hoàng

Bình luận


Bình luận

Lanyu Li
21:59 - 28/03/2022

đề 1 câu 16 đáp án nhầm rồi hic, C đúng mà máy tick D