Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án - Bộ Cánh diều (Đề 4)

  • 757 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hình ảnh sau đây gợi cho em liên tưởng đến cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Anh hùng dân tộc nào dưới đây được nhân dân suy tôn là “Bố cái đại vương”?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan đã

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Những tôn giáo nào dưới đây được các triều đại phong kiến Trung Quốc truyền bá vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những chính sách cải cách của Khúc Hạo?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận