4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khôi nguyên Đỗ

K

7 tháng trước

Khang Huỳnh Bảo

Hayyyyyyy

Bình luận


Bình luận

Nguyn Trinh
20:55 - 20/11/2021

A

Nguyn Trinh
20:56 - 20/11/2021

C

Nguyn Trinh
20:56 - 20/11/2021

A

Nguyn Trinh
20:58 - 20/11/2021

A

Nguyn Trinh
20:58 - 20/11/2021

D